Autostrady

ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

Dz. U. 155/2005 poz. 1297 Wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 1 września 2005 r.

obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Dz. U. 256 Poz. 2571

ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Dz. U. 213/2004 poz. 2156 Wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 15 października 2004 r.

ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie niektórych ustaw

Dz. U. 217/2003 poz. 2124

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie autostrad płatnych.

Dz. U. 121/2002 poz. 1034

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r.

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych Dz. U. z 2002 r Nr 12, poz. 16

Ustawa z dnia 27 października 1994 r.

o autostradach płatnych (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 127 poz. 627) (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 110 poz. 1192)