Aktualności

ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Dz. U. 213/2004 poz. 2156

Wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 15 października 2004 r.