Aktualności

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r.

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych

Dz. U. z 2002 r Nr 12, poz. 16