Aktualności

ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

Dz. U. 155/2005 poz. 1297

Wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 1 września 2005 r.