Samorządy

ustawa z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej

DZ.U. 199/2003 poz. 1937 Streszczenie: nowelizacja przewiduje wprowadzenie rad nadzorczych w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

Dz. U. z dnia 29 października 1998 r. Nr 133, poz. 872

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa

Dz. U. z dnia 28 lipca 1998 r. Nr 96, poz. 603;

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie

Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1998 r. Nr 99, poz. 631

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa

Dz. U. z dnia 17 sierpnia 1998 r. Nr 106, poz. 668