Aktualności

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa

Dz. U. z dnia 17 sierpnia 1998 r. Nr 106, poz. 668