Aktualności

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie

Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1998 r. Nr 99, poz. 631