Aktualności

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa

Dz. U. z dnia 28 lipca 1998 r. Nr 96, poz. 603;