Najem lokali

ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw

Dz. U. 281/2004 poz. 2783, wejście w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r.

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Dz. U. z dnia 10 lipca 2001 r. Nr 71, poz. 733

Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

(tekst pierwotny: Dz. U. 1995 r. Nr 133 poz. 654) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1070)