Aktualności

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r.

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz. U. z dnia 10 lipca 2001 r. Nr 71, poz. 733