Drogi publiczne

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwach lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim

Dz. U. 55/2005 poz. 486 Weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 19 kwietnia 2005 r

ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie innych ustaw

Dz. U. 200/2003 poz. 1953 Streszczenie: ustawa stanowi podstawę do wprowadzania uchwałami rad gmin opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych (przepisy te weszły w życie z dniem ogłoszenia); ponadto wprowadza nowe uregulowania m.in. w zakresie waloryzacji opłat i … czytaj dalej

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu obronnym

Dz. U. 174/2003 poz. 1683 Weszło w życie: 22 października 2003 r. Streszczenie: nowelizacja rozporządzenia rozszerza sieć autostrad i dróg ekspresowych. Ustala sieć autostrad i dróg ekspresowych o łącznej długości 7200 km, w tym około 2000 km autostrad.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(tekst pierwotny: Dz. U. 1985 r. Nr 14 poz. 60) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 71 poz. 838)