Aktualności

ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie innych ustaw

Dz. U. 200/2003 poz. 1953

Streszczenie: ustawa stanowi podstawę do wprowadzania uchwałami rad gmin opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych (przepisy te weszły w życie z dniem ogłoszenia); ponadto wprowadza nowe uregulowania m.in. w zakresie waloryzacji opłat i kar oraz pobierania odsetek za wydanie zezwoleń przewidzianych ustawą