Aktualności

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu obronnym

Dz. U. 174/2003 poz. 1683

Weszło w życie: 22 października 2003 r.

Streszczenie: nowelizacja rozporządzenia rozszerza sieć autostrad i dróg ekspresowych. Ustala sieć autostrad i dróg ekspresowych o łącznej długości 7200 km, w tym około 2000 km autostrad.