Aktualności

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwach lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim

Dz. U. 55/2005 poz. 486

Weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 19 kwietnia 2005 r