Bankowe prawo

obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych

Dz.U.99/2003, poz. 919

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

(tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 140 poz. 939) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 72 poz. 665)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych

Dz. U. z dnia 21 listopada 1997 r. Nr 140, poz. 940