Aktualności

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

(tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 140 poz. 939)

(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 72 poz. 665)