Aktualności

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych

Dz. U. z dnia 21 listopada 1997 r. Nr 140, poz. 940