Szkolenia

Szkolenie 25 lutego 2020 r. we Wrocławiu

 • Od: 2020-02-25
 • Do: 2020-02-25
 • Miejscowość: Wrocław
 • Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek
 • Zapisanych uczestników: 90 / 90
 • Zobacz uczestników

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu zaprasza na szkolenie które odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 r.
w Hotelu Novotel Wrocław Centrum,
przy ul. Powstańców Śląskich 7.

Szkolenie ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust 2. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Szkolenie obejmuje 6 godzin edukacyjnych tj. 3 punkty.

 

Temat szkolenia:  Teoretyczne i praktyczne aspekty szacowania wartości nieruchomości na potrzeby ustalania opłaty planistycznej oraz praktyczne aspekty stosowania podejścia porównawczego.

 

Szkolenie poprowadzi:   Prof. dr hab. inż. Ryszard  Źróbek, prof. zw.  upr. Rz. M. nr 30, ZN nr 88.

 

Zagadnienia objęte szkoleniem:

 1. Podstawy prawne i wybrane procedury szczegółowe procedury, niektóre ustalenia NSA i WSA – istotne w wycenie nieruchomości – na potrzeby ustalania opłat planistycznych,
 2. Zadania rzeczoznawcy majątkowego w procesie określania opłat planistycznych, analizy praktyczne, zasady realizacji procedur, ustalenia i rozwiązania warsztatowe, wartość rynkowa jako podstawa do ustalenia opłaty.
 3. Wybrane problemy szacowania wartości nieruchomości w obu stanach planistycznych w świetle przepisów i wyroków sądów,
 4. Szczegółowa analiza  wybranych  przykładów- wnioski warsztatowe, dobra praktyka szacowania
 5. Prezentacja wybranych postanowień WSA i SKO w tej sprawie, analizy szczegółowe i wnioski- możliwości wykorzystania w procedurze wyceny wartości
 6. Przykłady i proponowane rozstrzygnięcia, operat jako opinia biegłego w toczącym się postępowaniu,
 7. Niektóre szczególne uwarunkowania stosowania podejścia porównawczego w praktyce wyceny wartości rynkowej (Oplan):

– analizy rynku lokalnego,

– dobór nieruchomości do porównania,

– zasady określania cech nieruchomości , ich dobór, pomiar i ich gradacja.

Podsumowanie szkolenia, dyskusja i uzupełnienia.

Koszt szkolenia:

250 zł/osobę dla członków SRM we Wrocławiu mających na bieżąco opłacone składki,

350 zł/osobę dla pozostałych uczestników.

*Osoby uczestniczące w szkoleniu nie posiadające uprawnień – do ceny zostanie doliczony 23% VAT

Zapisy na szkolenie wyłącznie poprzez stronę www.srm.wroclaw.pl w zakładce Szkolenia.

Przy zgłaszaniu prosimy o podanie dokładnych danych do faktury VAT.

Uwaga:

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy do 11 lutego 2020 r. po tym terminie wpłat y będą zwiększone o 50,00 zł.

Wpłaty na konto SRM we Wrocławiu:

42 1560 0013 2000 1701 4349 8900

Program szkolenia szkolenia 25 luty 2020 r.