Wodne prawo

ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne

Dz. U. 228/2003 poz. 2259 Weszła w życie: z dniem 30 grudnia 2003 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną

Dz.U. nr 16, poz. 149 weszło w zycie 19 lutego 2003

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

Dz. U. z dnia 11 października 2001 r. Nr 115, poz. 1229