Aktualności

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną

Dz.U. nr 16, poz. 149

weszło w zycie 19 lutego 2003