Aktualności

ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne

Dz. U. 228/2003 poz. 2259

Weszła w życie: z dniem 30 grudnia 2003 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.