Spółdzielczość

obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Dz.U.119/2003 Poz. 1116

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Dz. U. z dnia 23 stycznia 2001 r. Nr 4, poz. 27

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze

(tekst pierwotny: Dz. U. 1982 r. Nr 30 poz. 210) (tekst jednolity: Dz. U. 1995 r. Nr 54 poz. 288)