Aktualności

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze

(tekst pierwotny: Dz. U. 1982 r. Nr 30 poz. 210)

(tekst jednolity: Dz. U. 1995 r. Nr 54 poz. 288)