Aktualności

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Dz. U. z dnia 23 stycznia 2001 r. Nr 4, poz. 27