Przedsiębiorstwa państwowe

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa

Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych.

Dz. U. z dnia 30 grudnia 1998 r. Nr 162, poz. 1112

Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe

Dz. U. z dnia 10 listopada 1994 r. Nr 119, poz. 567

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunki odstąpienia od przetargów

Dz. U. z 1993 r. Nr 97, poz. 443

Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych

(tekst pierwotny: Dz. U. 1985 r. Nr 36 poz. 170) (tekst jednolity: Dz. U. 1989 r. Nr 45 poz. 244) (tekst jednolity: Dz. U. 1991 r. Nr 44 poz 194) (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 33 poz. 388)

Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych

(tekst pierwotny: Dz. U. 1981 r. Nr 24 poz. 122) (tekst jednolity: Dz. U. 1987 r. Nr 35 poz. 201) (tekst jednolity: Dz. U. 1991 r. Nr 18 poz. 80) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 112 poz. 981)