Aktualności

Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych

(tekst pierwotny: Dz. U. 1981 r. Nr 24 poz. 122)

(tekst jednolity: Dz. U. 1987 r. Nr 35 poz. 201)

(tekst jednolity: Dz. U. 1991 r. Nr 18 poz. 80)

(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 112 poz. 981)