Geologiczne i górnicze prawo

rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie rozporządzenia prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie

Dz. U. 116/2005 poz. 982 Weszło w życie z dniem 1 lipca 2005 r.

ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach

Dz. U. 90/2005 poxz. 758 Weszło w życie z dniem 1 lipca 2005 r.

ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze

Dz. U. 222/2003 poz. 2219, weszło w życie: z dniem 1 stycznia 2004 r. Streszczenie: nowela przewiduje, że funkcję Głównego Geologa Kraju może pełnić osoba będąca sekretarzem lub podsekretarzem stanu.