Aktualności

ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach

Dz. U. 90/2005 poxz. 758

Weszło w życie z dniem 1 lipca 2005 r.