Aktualności

ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze

Dz. U. 222/2003 poz. 2219, weszło w życie: z dniem 1 stycznia 2004 r.

Streszczenie: nowela przewiduje, że funkcję Głównego Geologa Kraju może pełnić osoba będąca sekretarzem lub podsekretarzem stanu.