Aktualności

XXIX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych

Zarząd SRM we Wrocławiu pragnie poinformować, że nasze Stowarzyszenie, pod patronatem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, będzie organizatorem XXIX Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych„BIEGŁY RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY – POTENCJAŁ ZAWODU I FUNKCJI”. Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 września 2022 r. w hotelu Novotel przy ul. Powstańców Śląskich.

Po blisko 25 latach funkcjonowania ustawy o gospodarce nieruchomościami dostrzegamy pilną potrzebę pogłębionej, merytorycznej dyskusji nad rolą biegłego w dowodzeniu wartości nieruchomości i stanem dzisiejszego rzeczoznawstwa majątkowego. U progu tej dyskusji jako jedno z wielu, stawiamy pytanie: czy obowiązujące uwarunkowania prawne oferują instrumenty umożliwiające obiektywne i sprawne rozstrzyganie sporów o wartość nieruchomości? Żywimy nadzieję, że podczas Konferencji wspólnie wypracujemy rozwiązania oraz propozycje kluczowych zmian w prawie, stanowiące odpowiedź na aktualne oczekiwania w stosunku do opinii biegłych z zakresu szacowania nieruchomości i samego zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

 

Już dziś serdecznie zapraszamy osoby reprezentujące świat nauki i praktyki powiązany z tematyką wyceny nieruchomości i rzeczoznawstwa majątkowego do aktywnego uczestnictwa w Konferencji.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Jerzy Wiczkowski – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego;
 • Wiesław Majcher – Członek Honorowy;
 • Ksemena Chrystowicz;
 • Dagmara Kruzel-Lisek;
 • Emilia Małańczuk;
 • Dariusz Maślanka;
 • Anna Nowel-Śmigaj;
 • Tomasz Pajorski;
 • Marek Parlewicz;
 • Wojciech Wiczkowski.

 

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

 • mgr Monika Drobyszewska – przewodnicząca Rady Programowej;
 • prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak;
 • prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek;
 • dr hab. inż. Monika Podwórna, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Maria Hełdak, prof. uczelni;
 • dr inż. Piotr Cegielski;
 • dr inż. arch. Anna Nowel-Śmigaj;
 • dr inż. Michał Dudek;
 • dr inż. Jerzy Wiczkowski;
 • mgr inż. arch. Jerzy Adamiczka;
 • mgr Leszek Saleta.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SRM we Wrocławiu


Oficjalna strona XXIX Konferencji
konferencja.srm.wroclaw.pl

 

Szkolenie w dniu 19 listopada 2021 r.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2021 r. od godziny 9:00 w Hotelu Novotel Wrocław Centrum ul. Powstańców Śląskich 7.

8 godzin szkolenia – 4 punkty szkoleniowe

szkolenie poprowadzi:

dr inż. arch. Jacek Barski – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta Urząd Miejski Wrocławia.

 

Temat: PLANOWANIE PRZESTRZENNE MIASTA WROCŁAWIA W PRAKTYCE

 

 

Blok 1:
Nawigacja po wrocławskim Systemie Informacji Przestrzennej:

 1. Wyszukiwanie nieruchomości (adresy, numery działek);
 2. Narzędzia dostępne w serwisie;
 3. Zawartość tematyczna;
 4. Wyszukiwanie informacji.

Blok 2:
Interpretacja zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zależnie od daty uchwalenia:

 1. System planowania przestrzennego;
 2. Relacje pomiędzy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planami miejscowymi i decyzjami o warunkach zabudowy;
 3. Różnice w zapisach wybranych planów miejscowych z poszczególnych okresów opracowania/uchwalenia.

 

Koszt szkolenia:

 • 220 zł/osobę dla członków SRM we Wrocławiu mających na bieżąco opłacone składki,
 • 270 zł/osobę dla pozostałych rzeczoznawców majątkowych
 • 270 zł/osobę + VAT 23% dla pozostałych uczestników niebędących rzeczoznawcami majątkowymi

 

Zapisy na szkolenie wyłącznie poprzez stronę www.srm.wroclaw.pl w zakładce Szkolenia.

Przy zgłaszaniu prosimy o podanie dokładnych danych do faktury VAT.

 • Uwaga:

Liczba miejsc ograniczona do 70 miejsc ze względu na możliwości sali i obostrzenia epidemiologiczne.  Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy  do 12 listopada 2021  r. Po tym terminie jeżeli będą nieopłacone miejsca, organizator szkolenia będzie kontaktował się z kolejnymi osobami z listy rezerwowej.

 • Wpłaty na konto SRM we Wrocławiu:
 • 42 1560 0013 2000 1701 4349 8900