Aktualności

XXIX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych

Zarząd SRM we Wrocławiu pragnie poinformować, że nasze Stowarzyszenie, pod patronatem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, będzie organizatorem XXIX Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych„BIEGŁY RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY – POTENCJAŁ ZAWODU I FUNKCJI”. Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 września 2022 r. w hotelu Novotel przy ul. Powstańców Śląskich.

Po blisko 25 latach funkcjonowania ustawy o gospodarce nieruchomościami dostrzegamy pilną potrzebę pogłębionej, merytorycznej dyskusji nad rolą biegłego w dowodzeniu wartości nieruchomości i stanem dzisiejszego rzeczoznawstwa majątkowego. U progu tej dyskusji jako jedno z wielu, stawiamy pytanie: czy obowiązujące uwarunkowania prawne oferują instrumenty umożliwiające obiektywne i sprawne rozstrzyganie sporów o wartość nieruchomości? Żywimy nadzieję, że podczas Konferencji wspólnie wypracujemy rozwiązania oraz propozycje kluczowych zmian w prawie, stanowiące odpowiedź na aktualne oczekiwania w stosunku do opinii biegłych z zakresu szacowania nieruchomości i samego zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

 

Już dziś serdecznie zapraszamy osoby reprezentujące świat nauki i praktyki powiązany z tematyką wyceny nieruchomości i rzeczoznawstwa majątkowego do aktywnego uczestnictwa w Konferencji.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Jerzy Wiczkowski – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego;
 • Wiesław Majcher – Członek Honorowy;
 • Ksemena Chrystowicz;
 • Dagmara Kruzel-Lisek;
 • Emilia Małańczuk;
 • Dariusz Maślanka;
 • Anna Nowel-Śmigaj;
 • Tomasz Pajorski;
 • Marek Parlewicz;
 • Wojciech Wiczkowski.

 

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

 • mgr Monika Drobyszewska – przewodnicząca Rady Programowej;
 • prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak;
 • prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek;
 • dr hab. inż. Monika Podwórna, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Maria Hełdak, prof. uczelni;
 • dr inż. Piotr Cegielski;
 • dr inż. arch. Anna Nowel-Śmigaj;
 • dr inż. Michał Dudek;
 • dr inż. Jerzy Wiczkowski;
 • mgr inż. arch. Jerzy Adamiczka;
 • mgr Leszek Saleta.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SRM we Wrocławiu


Oficjalna strona XXIX Konferencji
konferencja.srm.wroclaw.pl

 

Szkolenie on-line 22 luty 2021 r.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne szkolenie zorganizowane dla swoich członków w dniu 22 lutego 2021 r. (poniedziałek) w godz. od 10.00 do 14.00, poprzez obsługę systemu wirtualnych spotkań na platformie VMS NOT Informatyka.

 

Wykładowca mgr inż. Izabela Osińska

 

Rzeczoznawca majątkowy upr. Nr 613 wieloletni biegły sądowy w zakresie szacowania nieruchomości

 

Temat : „Studium praktyki rzeczoznawcy majątkowego w procesie szacowania nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste”

 

Program warsztatów :

 1. Analiza stosownych przepisów i orzecznictwa
 2. Studium przypadku:  wycena dla aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste w kontekście rozumienia pojęcia nieruchomość
 3. Studium przypadku:  wycena dla aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste w kontekście cel/przeznaczenie
 4. Studium przypadku:  wycena dla aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste w kontekście doboru nieruchomości podobnych
 5. Studium przypadku:  wycena dla aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste w kontekście nakładów koniecznych – wymiana gruntu
 6. Studium przypadku:  wycena dla aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste w kontekście nakładów koniecznych – rozbiórka budynków i budowli i inne

 

 

4 godz. edu. = 2 punktów warsztatowych

 

 

Wymagania, które muszą zostać spełnione:

 1. Posiadanie komputera z dostępem do internetu, wbudowanymi w laptopy kamerkami lub innym sprzętem który umożliwi komunikację.
 2. Wymagane jest korzystanie z oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox. Platforma na której odbędzie się szkolenie , jest oparta na przeglądarce.
 3. Dołączenie do szkolenie odbędzie się poprzez otwarcie wcześniej przesłanego uczestnikom linku oraz godzinie która będzie również podana w mailu.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu są na bieżąco opłacane składki członkowskie.

Zapisy na szkolenie wyłącznie poprzez stronę www.srm.wroclaw.pl w zakładce Szkolenia.