Szkolenia

Szkolenie on-line 17 grudnia 2020 r.

 • Od: 2020-12-17
 • Do: 2020-12-17
 • Miejscowość: Wrocław
 • Prowadzący: dr inż. Monika Podwórna i mgr Leszek Saleta
 • Zapisanych uczestników: 139 / 150
 • Zobacz uczestników

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza na szkolenie w dniu 17 grudnia 2020 r. (czwartek) w godzinach od 9.00 do 17.00, poprzez obsługę systemu wirtualnych spotkań na platformie VMS NOT Informatyka.

Za powyższe szkolenie uczestnicy uzyskają 4 punkty warsztatowe.

Blok 1 – ZUŻYCIE TECHNICZNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO Z PUNKTU WIDZENIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO

Omawiane zagadnienia:

Podstawowe definicje.

Zużycie techniczne obiektów budowlanych.

Metody oceny stanu technicznego budynków.

Okresowe kontrole obiektów budowlanych.

Książka obiektu budowlanego.

Najważniejsze zmiany w prawie budowlanym obowiązujące od 19-09-2020r.

Prowadzący: dr inż. Monika Podwórna rzeczoznawca majątkowy od 1997r. z uprawnieniami budowlanymi.

Nauczyciel akademicki na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr, wykładowca na studiach podyplomowych związanych z wyceną nieruchomości; współpraca dydaktyczna z Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Politechniką Warszawską. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

 

Blok 2 – AKTUALNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z OPRACOWANIEM OPERATÓW SZACUNKOWYCH

 1. Naruszenia art. 4 pkt 16 ugn w świetle doświadczeń komisji oceniających (przykłady).
 2. Opracowanie klauzuli aktualizacyjnej po nowelizacji ugn.
 3. Jednostka porównawcza w podejściu porównawczym.
 4. Operat, czy opinia? Kiedy, dla jakiego celu i jakie wartości mogą być określone w przedmiotowych opracowaniach.

 

Prowadzący: mgr Leszek Saleta rzeczoznawca majątkowy, przewodniczący KAiOW we Wrocławiu

 

Wymagania, które muszą zostać spełnione:

 1. Posiadanie komputera z dostępem do internetu, wbudowanymi w laptopy kamerkami lub innym sprzętem który umożliwi komunikację.
 2. Wymagane jest korzystanie z oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox. Platforma na której odbędzie się szkolenie , jest oparta na przeglądarce.
 3. Dołączenie do szkolenie odbędzie się poprzez otwarcie wcześniej przesłanego uczestnikom linku oraz godzinie która będzie również podana w mailu.

Koszt szkolenia to:
100 zł dla członków SRM we Wrocławiu (mających na bieżąco opłacone składki czł.)
150 zł dla osób spoza SRM we Wrocławiu

*Osoby uczestniczące w szkoleniu nie posiadające uprawnień – do ceny zostanie doliczony 23 %VAT.

Termin wpłaty do 03.12.2020  r. na konto SRM we W-wiu:
42 1560 0013 2000 1701 4349 8900

UWAGA!
Wpłaty po 03.12.2020r. będą zwiększone o 50,- zł

Zapisy na szkolenie wyłącznie poprzez stronę www.srm.wroclaw.pl w zakładce Szkolenia.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia i wpłaty.