Szkolenia

Szkolenie on-line 02 lutego 2023 r.

  • Od: 2023-02-02
  • Do: 2023-02-02
  • Miejscowość: Wrocław
  • Prowadzący: Halina Kutereba
  • Zapisanych uczestników: 64 / 100
  • Zobacz uczestników

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu zaprasza na 3 godzinne szkolenie od 9:00-12:00 w dniu 2 lutego 2023 r.

uczestnik szkolenia otrzymuje 2 punkty szkoleniowe

Temat: „Mediacje rzeczoznawcy majątkowego”

Wykładowca :  Halina Kutereba certyfikowany mediator z listy stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Poznaniu. Wiceprezeska Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu.

Szkolenie umożliwia:
Nabycie wiedzy z zakresu zarządzania konfliktem w funkcjonowaniu rzeczoznawcy majątkowego.
Nabycie wiedzy o stosowaniu  mediacji w praktyce zawodowej rzeczoznawcy majątkowego jak i przygotowanie się do udziału w mediacji z zewnętrznym mediatorem oraz w mediacji sądowej.
Nabycie umiejętności  łagodzenia sytuacji konfliktowych i niedoprowadzania do eskalacji konfliktów.
Koszt szkolenia to:
60 zł   dla członków SRM we Wrocławiu (mających na bieżąco opłacone składki czł.)
110  dla osób spoza SRM we Wrocławiu

*Osoby uczestniczące w szkoleniu nie posiadające uprawnień – do ceny zostanie doliczony 23 %VAT.

Wymagania, które muszą zostać spełnione:

  1. Posiadanie komputera z dostępem do internetu, wbudowanymi w laptopy kamerkami lub innym sprzętem który umożliwi komunikację.
  2. Wymagane jest korzystanie z oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox. Platforma na której odbędzie się szkolenie, jest oparta na przeglądarce.
  3. Dołączenie do szkolenie odbędzie się poprzez otwarcie wcześniej przesłanego uczestnikom linku oraz godzinie, która będzie również podana w mailu.

Zapisy na szkolenie wyłącznie poprzez stronę www.srm.wroclaw.pl w zakładce Szkolenia.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia i wpłaty.

 

Termin wpłaty do 30.01.2023  r. na konto SRM we W-wiu:
42 1560 0013 2000 1701 4349 8900

 

Program szkolenia wkrótce zostanie zamieszczony na stronie SRM.