Szkolenia

Szkolenie nt. Najczęstsze błędy w wycenie nieruchomości. Praktyka wyceny a teoria i orzecznictwo.

  • Od: 2015-04-22
  • Do: 2015-04-22
  • Miejscowość: Wrocław
  • Prowadzący: Paweł Piotr Duciak
  • Zapisanych uczestników: 130 / 130
  • Zobacz uczestników

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we W-wiu

zaprasza na jednodniowe szkolenie w dniu 22.04.2015r. nt. NAJCZĘSTSZE BŁĘDY W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI. PRAKTYKA WYCENY A TEORIA I ORZECZNICTWO.

Tematyka szkolenia będzie traktowała o błędach  popełnianych przez
rzeczoznawców  w operatach szacunkowych i ich konsekwencjach.

Dodatkowo przedstawione zostanie  zagadnienie wyceny dla potrzeb opłaty adiacenckiej z tyt. podziału nieruchomości.

Szczegółowy program szkolenia zamieszczony zostanie na stronie w ciągu tygodnia.

Prowadzący – Paweł Piotr Duciak –  – rzeczoznawca majątkowy, pracownik administracji rządowej, od wielu lat zajmuje się problematyką gospodarki nieruchomościami,
w szczególności sposobami wyceny nieruchomości i odpowiedzialnością zawodową  rzeczoznawców majątkowych, wykładowca na studiach wyższych i podyplomowych
oraz szkoleniach z zakresu wyceny nieruchomości i działalności zawodowej  rzeczoznawców majątkowych.

Miejsce szkolenia –  Hotel Scandic Wrocław ul. Piłsudskiego 49/57 .

Koszt szkolenia – 140 zł  dla członków SRM Wrocław,  200 zł dla pozostałych osób.

*Osoby uczestniczące w szkoleniu nie posiadające uprawnień – do ceny zostanie doliczony 23 %VAT.

Wpłaty na konto SRM we W-wiu: 42 1560 0013 2000 1701 4349 8900

Płatność wymagana najpóźniej do dnia 02/04/2015

W cenie szkolenia zapewniamy obiad i serwis kawowy oraz materiały szkoleniowe.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia i wpłaty.

Zapisy na szkolenie wyłącznie poprzez stronę www.srm.wroclaw.pl w zakładce Szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA