Szkolenia

Szkolenie i Warsztat – on-line w dniu 5 i 6 kwietnia 2022r.

 • Od: 2022-04-05
 • Do: 2022-04-06
 • Miejscowość: Wrocław
 • Prowadzący: dr inż. Ludmiła Pietrzak
 • Zapisanych uczestników: 95 / 150
 • Zobacz uczestników

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu zaprasza na dwudniowe   szkolenie +  warsztaty w dniach 5,6 kwietnia 2022 r. (wtorek, środa) w godzinach od 09:00 00 do 17:00, poprzez obsługę systemu wirtualnych spotkań na platformie VMS NOT Informatyka.

 

Geoportal i inne portale przestrzenne wspomagające prace rzeczoznawcy majątkowego

Prowadząca: dr inż. Ludmiła Pietrzak – Redaktor Naczelna Przeglądu Geodezyjnego, Geodeta uprawniony zakres 1,2,3,5,6,7; Rzeczoznawca  Majątkowy nr uprawnień 2006 od 28/06/1996, Biegły Sądowy, Planista, Fotogrametra, Klasyfikator Gruntów

 

Za powyższe szkolenie uczestnicy uzyskają 4 punkty szkoleniowe i 4 punkty warsztatowe.

Koszt szkolenia to:

 • 240 zł dla członków SRM we Wrocławiu (mających na bieżąco opłacone składki czł.)
 • 300 zł dla osób spoza SRM we Wrocławiu

*Osoby uczestniczące w szkoleniu nie posiadające uprawnień – do ceny zostanie doliczony 23 %VAT.

Termin wpłaty do 01.04.2022  r. na konto SRM we W-wiu:
42 1560 0013 2000 1701 4349 8900

UWAGA!
Wpłaty po 01.04.2022 r. będą zwiększone o 50,- zł

Wymagania, które muszą zostać spełnione:

 1. Posiadanie komputera z dostępem do internetu, wbudowanymi w laptopy kamerkami lub innym sprzętem który umożliwi komunikację.
 2. Wymagane jest korzystanie z oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox. Platforma na której odbędzie się szkolenie, jest oparta na przeglądarce.
 3. Dołączenie do szkolenie odbędzie się poprzez otwarcie wcześniej przesłanego uczestnikom linku oraz godzinie, która będzie również podana w mailu.

Zapisy na szkolenie wyłącznie poprzez stronę www.srm.wroclaw.pl w zakładce Szkolenia.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia i wpłaty.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Część pierwsza

Ia. Nowe przepisy w prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz prawie budowlanym ważne dla rzeczoznawcy majątkowego

 1. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach i jego zawartość
 2. Zmiany w Ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne po 31 lipca 2020 i 2021
 3. Zmiany dotyczące mapy zasadniczej
 4. Zmiany w ewidencji gruntów i budynków

-jak jest aktualizowane egib

-jakie dane starosta udostępnia w jakiej formie

-wyrys i wypis z egib dla rzeczoznawcy

 1. Ochrona danych osobowych w procesie wyceny. Ochrona danych osobowych u Starosty.
 2. Udostępnianie danych osobowych z egib – komu – jakie dane- w jakiej sprawie
 3. Księga wieczysta – dana osobowa?
 4. Co można bezkarnie zamieszczać w operacie szacunkowym – które dane są nieodpłatne, a za zamieszczanie których grozi nam kara i jaka kara
 5. Uwolnione dane w geodezji i kartografii – które? Czego możemy żądać od starosty w ramach uwolnionych danych i w jakiej formie

 

 

Ib. Czy możliwy jest proces inwestycyjny na wycenianej nieruchomości – czy wyceniana nieruchomość może być potencjalnie działką budowlaną – różne uwarunkowania

 

 1. Szlabany inwestycyjne – strefy ograniczonej zabudowy na działkach potencjalnie budowlanych (woda płynąca, drogi, kolej, cmentarze, linie energetyczne, inne linie przesyłowe, fotowoltaika, lasy, i kilka innych) – czy jest gdzie postawić np. budynek mieszkalny???
 2. Czy wyceniany teren jest na pewno inwestycyjny?
 3. użytek Bp i wyłączenie gruntów z produkcji
 4. Potencjalna działka budowlana – czy na pewno? – czy jest możliwe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej
 5. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej a opłaty z tytułu wyłączenia-ich uwzględnianie w operacie szacunkowym
 6. Grunty podlegające ochronie a WZIZT. Czy wydadzą decyzję WZiZT – czy będzie zgoda na proces inwestycyjny?
 7. Wuzetka na zagrodówkę i budowlankę – różnice i postrzeganie tych różnic w operacie szacunkowym
 8. Br (budownictwo zagrodowe) czy B (budownictwo mieszkalne jednorodzinne) w kontekście wyceny nieruchomości. Ważne w przyjmowaniu transakcji do porównania
 9. Korzyść z budynku mieszkalnego na gruntach klasyfikowanych (użytek Br) – niski podatek  – a wartość?
 10. Lz, Ls, Lzr – który z nich jest gruntem leśnym, na którym możliwy proces inwestycyjny, który chroniony. Na którym potencjalnie utworzymy działkę budowlaną.
 11. Użytek Ls na działce ewidencyjnej i potencjalne możliwości utworzenia działki budowlanej
 12. Użytek Br, B, Ba, Bi, Bp
 13. Pułapki czyhające na rzeczoznawcę majątkowego dla różnych gruntów nieklasyfikowanych
 14. Różne definicje działki budowlanej w zależności od przepisu
 15. Możliwości utworzenia z gruntów rolnych działek budowlanych
 16. Nieruchomości rolne a ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego – możliwości utworzenia działek budowlanych
 17. Pozwolenia na budowę po 19 września 2020 w kontekście wyłączenia gruntów z produkcji
 18. Użytki kopalne w wycenie nieruchomości
 19. Fotowoltaika a wyłączenie gruntów z produkcji
 20. Dostęp do drogi publicznej w wycenie nieruchomości
 21. Użytek Tp w wycenie nieruchomości – jak go rozumieć. Kiedy użytek rolny, kiedy Tp a kiedy dr
 22. Podział nieruchomości ewidencyjny, geodezyjny a prawny w kontekście sporządzenia operatu szacunkowego
 23. dostęp do drogi publicznej dla działki budowlanej

-dostęp faktyczny

– dostęp prawny

 1. Dostęp do drogi publicznej w MPZP – jest czy go nie ma.
 2. Drogi wewnętrzna w MPZP – czy to coś znaczy w kontekście dostępu do drogi publicznej i wartości nieruchomości
 3. Minimalna i maksymalna szerokość dróg wewnętrznych – czy droga wewnętrzna spełnia przepisy
 4. Drogi – faktyczny przebieg w terenie i w egib co zrobić z takim przebiegiem? Czy spokojnie możemy wykonać operat szacunkowy?

 

Część druga  – Warsztaty – Geoportal i inne portale przestrzenne wspomagające prace rzeczoznawcy majątkowego

 

 1. Dlaczego wszystkie rejestry publiczne muszą być zamieszczone w sieci
 2. Praca z różnymi publicznymi portalami przestrzennymi mającymi znaczenie dla rzeczoznawcy majątkowego – zawartość portali, poruszanie się po portalach, pobieranie informacji
 3. Planowanie przestrzenne na Geoportalu i na portalach JST
 4. Geoportal – podstawowe narzędzie rzeczoznawcy majątkowego i nie tylko
 5. Dostępne usługi na Geoportalu
 6. Panel porównawczy w Geoportalu – co było a co jest aktualnie w terenie – porównanie ortofotomap z różnych lat
 7. Jak stwierdzić z jakiego okresu i jakiej rozdzielczości jest ortofotomapa
 8. Pobieranie danych z Geoportalu i zapisywanie u siebie – dostępne usługi
 9. Działki ewidencyjne na Geoportalu – skąd pochodzą, jaka jest ich wiarygodność dla rzeczoznawcy majątkowego
 10. Dlaczego na Geoportalu nie widzimy niektórych danych (np. budynku, nowej działki itp…) a powinny być.
 11. Budynki są na ortofotomapie ale nie ma ich w ewidencji gruntów i budynków u Starosty – dlaczego??
 12. Dlaczego widzimy/nie widzimy sieci uzbrojenia terenu na Geoportalu
 13. Aktualizacja danych ewidencyjnych oraz mapy zasadniczej przez starostę a ich widoczność na Geoportali
 14. Kiedy aktualne dane w portalu starosty i Geoportalu
 15. Obiekty 3D w tym budynki 3D na Geoportalu
 16. Numeryczny model terenu: profil terenu, objętość mas ziemnych, analiza widoczności na Geoportalu
 17. Komponowanie map użytkownika na Geoportalu – pomocne w wycenie. Zapisywanie map dla poszczególnych operatów szacunkowych
 18. Przemieszczanie się z danymi pomiędzy komórką a Geoportalem na komputerze – kody QR i ich stosowanie
 19. Analizy na Geoportal (np. ilość budynków usługowych w mieście, hoteli, budynków powyżej 10 kondygnacji itp..)