Szkolenia

Szkolenie dla członków SRM we Wrocławiu

 • Od: 2016-10-05
 • Do: 2016-10-06
 • Miejscowość: Wrocław
 • Prowadzący: Radosław Gaca
 • Zapisanych uczestników: 45 / 45
 • Zobacz uczestników

Szkolenie dla członków SRM we Wrocławiu

Szkolenie nt. „Metody statystyczne i modele ekonometryczne w wycenie nieruchomości”

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Radosław Gaca, rzeczoznawca majątkowy.

Termin: 05-06 października 2016r.    godz. 9.00

Miejsce: Wrocław, hotel Campanile, ul.Ślężna 26

Łączny koszt szkolenia:

370,- zł  – płatne do 15.09.2016r. – dla członków mających na bieżąco opłacone składki czł.

420,- zł – płatne po 15.09.2016r.

 

W cenie szkolenia zapewniamy obiady, serwisy kawowe, materiały szkoleniowe oraz licencję na wykorzystywanie autorskich metod opracowanych przez prowadzącego szkolenie.

UWAGA!!!
Wyjaśnienie odnośnie kosztów szkolenia:
Koszt wymienionej wyżej licencji to 70 zł i jest to koszt niezależny od kosztów uczestnictwa w szkoleniu. Łączny koszt szkolenia wraz z zakupem licencji to kwota 370 zł.

NIE MA MOŻLIWOŚCI REZYGNACJI Z ZAKUPU LICENCJI !

Wpłaty na konto SRM we W-wiu: 42 1560 0013 2000 1701 4349 8900

Płatność wymagana najpóźniej do dnia 15.09.2016r.
Po tym terminie wpłata zwiększona będzie o 50,- zł

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia i wpłaty.

Zapisy na szkolenie wyłącznie poprzez stronę www.srm.wroclaw.pl w zakładce Szkolenia.

 

W zał. program szkolenia.

Szkolenie PROGRAM

 

Program szkolenia:

 Dzień pierwszy 05.10.2016r. – podstawy teoretyczne

 • Wprowadzenie – taksonomia, metody statystyczne i modele ekonometryczne – 1,0 godzina,
 • Zbiór danych o transakcjach jako podstawa analiz i wyceny – 1,0 godzina,
 • Metody oceny zmienności cech jakościowych – przykłady, obliczenia – 1,5 godziny,
 • Metoda regresji wielorakiej (wielokrotnej, wielowymiarowej) – przykłady obliczenia – 1,5 godziny,
 • Metoda korygowania stanów cech do stanu „ceteris paribus” – przykłady obliczenia – 1,0 godzina,
 • Analiza wpływu cech nieruchomości na różnicowanie cen przy wykorzystaniu korelacji rang – przykłady, obliczenia – 1,0 godzina,
 • Analiza zmian poziomu cen w czasie z wykorzystaniem metody korygowania stanów cech do stanu „ceteris paribus” – przykłady, obliczenia – 1,0

Czas trwania szkolenia 8 godzin edukacyjnych.

 

Materiały obejmują treść wykładu oraz część pozycji uzupełniających (artykuły)

 

Dzień drugi 06.10.2016r. – warsztaty

 • Zbiór danych o transakcjach jako podstawa wyceny i analiz – 1,0 godzina,
 • Metody oceny zmienności cech jakościowych – 1,5 godziny,
 • Analiza wpływu cech nieruchomości na różnicowanie cen – warsztaty, przykłady obliczenia – 5,5 godzin

Czas trwania szkolenia 8 godzin edukacyjnych.

W ramach warsztatów przeprowadzone zostaną ćwiczenia przy wykorzystaniu autorskich pakietów Excel. Do udziału w warsztatach niezbędne będzie posiadanie własnego komputera z program Excel w wersji co najmniej 97.

Uczestnicy proszeni są o przygotowanie własnych zbiorów nieruchomości podobnych wraz z opisem ich cech.

Materiały obejmują opis działania pakietu.

Ponadto każdy z uczestników otrzyma odpłatną wersję autorskiego pakietu Excel wraz z imienną licencją.