Szkolenia

Szkolenie w dniach 8-9 czerwca 2017r. w Karpaczu

  • Od: 2017-06-08
  • Do: 2017-06-09
  • Miejscowość: Karpacz
  • Prowadzący: mgr inż. Zdzisław Małecki
  • Zapisanych uczestników: 75 / 75
  • Zobacz uczestników

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu zaprasza na Walne Zebranie Członków oraz szkolenie, które odbędą się w dniach 7-9 czerwca 2017 r. w hotelu „Artus” w Karpaczu, przy ul. Wilczej 9.

W dniu 7 czerwca od godz. 13:00 odbędzie się Walne Zebranie Członków SRM (zebranie sprawozdawcze).

W dniach 8 i 9 czerwca odbędzie się szkolenie nt. Analizy zmian dokonanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 2017 r.

8 czerwcarozpoczęcie godz. 10.00
9 czerwcarozpoczęcie godz. 9.00

Szkolenie poprowadzi rzeczoznawca majątkowy mgr inż. Zdzisław Małecki.

Dla wszystkich uczestników Walnego Zebrania i dwudniowego szkolenia SRM zapewnia dofinansowanie, dzięki któremu koszt wynosi  470 –zł/ osobę z dwoma noclegami w pokoju 2-os.

Koszt szkolenia bez uczestnictwa w Walnym Zebraniu nie jest dofinansowany i wynosi: 600 zł/osobę (w tym jeden nocleg w pokoju 2-os).

Koszt szkolenia jw. dla osób niestowarzyszonych w SRM Wrocław i osób towarzyszących wynosi 700 –zł/osobę*.

*Osoby uczestniczące w szkoleniu nieposiadające uprawnień rzeczoznawcy majątkowego – do kosztów szkolenia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Płatność wymagana najpóźniej do dnia 20 maja 2017r.
Wpłaty po 20.05.2017r. będą zwiększone o 50,- zł

Wpłaty na konto SRM we W-wiu: 42 1560 0013 2000 1701 4349 8900

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Zapisy na szkolenie wyłącznie poprzez stronę www.srm.wroclaw.pl w zakładce Szkolenia.
Przy zgłaszaniu prosimy o podanie dokładnych danych do faktury VAT.

Szczegółowy program szkolenia
Program szkolenia 8-9 czerwca 2017

Informacje o szkoleniu w załączonym pliku
info_szkolenie_ZMalecki

Informacje o kosztach szkolenia i Walnego Zebrania członków SRM we W-wiu:
Koszty szkolenia i Walnego Zebrania czl SRM we W-wiu w dn 7-9.06.2017