Szkolenia

Szkolenie 22 luty 2019 r. we Wrocławiu

 • Od: 2019-02-22
 • Do: 2019-02-22
 • Miejscowość: Wrocław
 • Prowadzący: mgr inż. Henryk Jędrzejewski
 • Zapisanych uczestników: 85 / 100
 • Zobacz uczestników

Zaproszenie na szkolenie 22 luty 2019 r. we Wrocławiu

 TEMAT: „Nowe regulacje prawne w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów”

Prowadzący: mgr inż. Henryk Jędrzejewski

Szkolenie obejmuje 8 godzin edukacyjnych tj. 4 punkty.

Zagadnienia objęte szkoleniem:

 1. Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz.1716).
 2. Wzajemne związki z nadal obowiązującą ustawą z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 3. Rozstrzygnięcia podstawowe ustawy z 2018 r.:
 • przekształcenie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe,
 • przekształcenie z „mocy prawa”,
 • przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
 1. Dokumenty stanowiące podstawę regulacji prawnych.
 2. Opłaty przekształceniowe.
 3. Bonifikaty od opłaty.
 4. Waloryzacja opłat.
 5. Obrót gruntami po przekształceniu.
 6. Nietypowe sytuacje związane z przekształceniem.
 7. Przepisy przejściowe.
 8. Zmiany do ustaw odrębnych.

Miejsce szkolenia: Novotel Wrocław City
ul. Wyścigowa 35

Koszt szkolenia:

180 zł dla członków SRM we Wrocławiu (mających na bieżąco opłacone składki czł.)
280 zł dla osób spoza SRM we Wrocławiu.

*Osoby uczestniczące w szkoleniu nie posiadające uprawnień – do ceny zostanie doliczony 23 %VAT.

Termin wpłaty do 11 lutego  2019r. na konto SRM we W-wiu:

Wpłaty po 11.02.2019r. będą zwiększone o 50,- zł

42 1560 0013 2000 1701 4349 8900

Opłata za parking:  uczestnicy 5 PLN do 8 h (gotówką lub kartą)

Zapisy na szkolenie wyłącznie poprzez stronę www.srm.wroclaw.pl w zakładce Szkolenia.

Program szkolenia 22 luty 2019 r.