Szkolenia

Operat szacunkowy w postępowaniu administracyjnym

  • Od: 2014-03-10
  • Do: 2014-03-10
  • Miejscowość: Wrocław
  • Prowadzący: sędzia Mirosław Gdesz
  • Zapisanych uczestników: 0 / 0
  • Zobacz uczestników

Osobą prowadzącą szkolenie będzie Pan Mirosław Gdesz – Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, doświadczony wykładowca, Naczelnik Wydziału Mieszkalnictwa w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Obecnie pracuje w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Autor wielu artykułów, m.in. w „przeglądzie Sądowym”, Palestrze i Nieruchomościach oraz książki: „Cel publiczny w gospodarce nieruchomościami”, a także wielu komentarzy do orzeczeń sądowych z dziedziny nieruchomości.

Szczegółowy program szkolenia:
1) istota opinii biegłego i powołanie biegłego (art. 84 Kpa)
2) dowody przedstawione przez strony postępowania
3) elementy operatu podlegającego ocenie a wiedza specjalna
4) stosowanie art. 157 ugn w postępowaniu administracyjnym
5) operat szacunkowy dla celów opłaty adiacenckiej
6) operat szacunkowy dla celów odszkodowania za działki przejęte pod drogi publiczne
7) operat szacunkowy dla celów odszkodowania za publicznoprawną służebność (art. 124 ugn)

Odpłatność za szkolenie:
dla członków SRM we W-wiu: 100,- zł (przy składkach opłaconych na bieżąco)
dla osób spoza SRM we W-wiu)*: 150,- zł

*Osoby uczestniczące w szkoleniu nie posiadające uprawnień – do ceny zostanie doliczony 23 %VAT.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia i wpłaty na konto SRM we W-wiu:
42 1560 0013 2000 1701 4349 8900

Zgłoszenia można dokonać na stronie internetowej SRM we Wrocławiu www.srm.wroclaw.pl – zakładka „szkolenia”.