Szkolenia

Szkolenie on-line w dniu 14 marca 2024 r.

 • Od: 2024-03-14
 • Do: 2024-03-14
 • Miejscowość: Wrocław
 • Prowadzący: dr inż. Ludmiła Pietrzak
 • Zapisanych uczestników: 50 / 100
 • Zobacz uczestników

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu zaprasza na szkolenie w dniu 14 marca 2024 r. (czwartek) w godzinach od 09:00 do 16:00, poprzez obsługę systemu wirtualnych spotkań na platformie VMS NOT Informatyka.

Geoportal i inne portale przestrzenne wspomagające prace rzeczoznawcy majątkowego

Prowadząca: dr inż. Ludmiła Pietrzak – Redaktor Naczelna Przeglądu Geodezyjnego, Geodeta uprawniony zakres 1,2,3,5,6,7; Rzeczoznawca  Majątkowy nr uprawnień 2006 od 28/06/1996, Biegły Sądowy, Planista, Fotogrametra, Klasyfikator Gruntów

 

Za powyższe szkolenie uczestnicy uzyskają 4 punkty.

Koszt szkolenia to:

 • 180 zł dla członków SRM we Wrocławiu (mających na bieżąco opłacone składki czł.)
 • 320 zł dla osób spoza SRM we Wrocławiu

*Osoby uczestniczące w szkoleniu nie posiadające uprawnień – do ceny zostanie doliczony 23 %VAT.

Termin wpłaty do 12.03.2024  r. na konto SRM we W-wiu:
42 1560 0013 2000 1701 4349 8900

Wymagania, które muszą zostać spełnione:

 1. Posiadanie komputera z dostępem do internetu, wbudowanymi w laptopy kamerkami lub innym sprzętem który umożliwi komunikację.
 2. Wymagane jest korzystanie z oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox. Platforma na której odbędzie się szkolenie, jest oparta na przeglądarce.
 3. Dołączenie do szkolenie odbędzie się poprzez otwarcie wcześniej przesłanego uczestnikom linku oraz godzinie, która będzie również podana w mailu.

Zapisy na szkolenie wyłącznie poprzez stronę www.srm.wroclaw.pl w zakładce Szkolenia.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia.

Program szkolenia

Co widać na Geoportalu a nie ma tego na wyrysie i wypisie i dlaczego, czyli zmiany w prawie budowlanym i ewidencji gruntów i budynków mające wpływ na zawartość wyrysu i wypisu z egib oraz mapy zasadniczej w stosunku do procesów inwestycyjnych, jakie były lub będą realizowane na działce ewidencyjnej
2.    Granice działki ewidencyjnej zwizualizowane na różnych Geoportalach  i różniące się między sobą – co to oznacza
3.    Jak wykorzystać Geoportal do analizy i opisu nieruchomości w operacie szacunkowym
4.    Jak czytać GESUT (geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu) na Geoportal
5.    Ocena potencjalnej możliwości inwestycyjnej nieruchomości na Geoportal, szczególnie możliwość wydania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu