Ubezpieczenia społeczne rolników

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 listopada 1992 r. w sprawie stwierdzenia niemożności sprzedaży nieruchomości przez osoby uprawnione do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników oraz przejmowania tych nieruchomości na własność Skarbu Państwa

Dz. U. Nr 89, poz. 445

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r.

o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 7 poz. 24) (tekst jednolity: Dz. U. 1993 r. Nr 71 poz. 342) (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 7 poz. 25)