Spółki prawa handlowego

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych

Dz. U. z dnia 8 listopada 2000 r. Nr 98, poz. 1037

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. – Kodeks handlowy

Dz. U. z dnia 30 czerwca 1934 r. Nr 57, poz. 502 (obowiązują przepisy dotyczące firmy i prokury, do czasu wydania nowych przepisów w tej materii – na podstawie art. 632 Kodeksu spółek handlowych)