Aktualności

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych

Dz. U. z dnia 8 listopada 2000 r. Nr 98, poz. 1037