Aktualności

Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa do uczestników Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych w Łodzi

Pismo jakie skierował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa do uczestników Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych w Łodzi w załączeniu.

Załącznik:  Pismo Pods. Stanu MIiB Żuchowskiego do uczestników konferencji