Aktualności

Zobowiązanie podatkowe a wpis hipoteki

Podstawą wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności łącznej podatnika i jego małżonka może być decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego doręczona wyłącznie podatnikowi – uchwała SN z 5 lutego 2004 r., III CZP 109/03