Aktualności

Zniesienie współwłasności

Dopuszczalne jest zniesienie współwłasności na mocy orzeczenia sądowego przez ustanowienie odrębnej własności lokali w budynku wielomieszkaniowym, położonym na gruncie gminy, stanowiącym przedmiot współużytkowania wieczystego tej gminy oraz innych osób, które udziały we współużytkowaniu nabyły wraz z udziałami we współwłasności budynku.

III CZP 47/02 – z dnia 29 października 2002 r. w składzie 7 sędziów na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego