Aktualności

Zniesienie współwłasności

Współwłaściciel lokalu stanowiącego odrębną własność nie może – bez zgody pozostałych współwłaścicieli tego lokalu – żądać zniesienia współwłasności, polegającego na wyodrębnieniu piwnic, wchodzących w skład nieruchomości wspólnej – uchwała SN z 3 października 2003 r., III CZP 65/03