Aktualności

Zniesienie wspólności majątkowej

Umowne wyłączenie wspólności ustawowej w czasie trwania małżeństwa wyklucza powództwo z art. 52 par. 1 k.r.o., niezależnie od tego, jakiego okresu lub oznaczenia daty dotyczy późniejsze żądanie zniesienia wspólności majątkowej – wyrok SN z 25 czerwca 2003 r., III CKN 545/01