Aktualności

Zmiany w dostępie do danych zasobu geodezyjno – kartograficznego – nowelizacja ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne

12 lipca 2014 r. weszła  w życie nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z dnia 4 lipca 2014 r., poz. 897). Nowelizacja wprowadziła szereg  zmian m.in. modyfikacje w dostępie do informacji i materiałów z zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz odpłatności za ten dostęp.

Link do treści ustawy z dnia 5 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  :        http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/897/1

Link do  treści rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji :   http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/917/1