Aktualności

Zbycie lokalu poza pierwszeństwem

Umowa zbycia lokalu mieszkalnego z naruszeniem pierwszeństwa określonego w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 115, poz. 741 ze zm.) nie jest nieważna – wyrok SN z dnia 7 marca 2003 r., IV CKN 1842/00